beats by dre cheap

Gdje duhovi (demoni, vragovi, negativne energije) obitavaju?

Gdje duhovi (demoni, vragovi, negativne energije, itd.) obitavaju? 1. Gdje duhovi obitavaju? 2. Regija porijekla prema duhovnoj moći 3. Kretanje duhova (demona, vragova, negativnih energija, itd.) među regijama 4. Gdje na Zemlji ima duhova? 5. Što možemo učiniti kako bismo se zaštitili od duhova? 1. Gdje duhovi obitavaju? Duhovi (demoni, vragovi, negativne energije, itd.) egzistiraju uglavnom u Čistilištu (Bhūvalok, Bhuvalok) i Paklu (Pātāl, Patal). Otud oni nastanjuju i Zemlju, zaposjedaju ili utječu na ljude. 2. Regija porijekla prema duhovnoj moći Regija iz koje duhovi (demoni, vragovi, negativne energije, itd.) dolaze, odnosno koju zaposjedaju, razlikuje se ovisno o njihovoj duhovnoj moći, sposobnostima, itd. Svako se biće, (tj. ljudsko biće ili suptilno tijelo), osjeća ugodno u svojoj regiji jer njegove frekvencije odgovaraju određenoj regiji. Povećanjem duhovne moći, duhovi postaju suptilniji te napretkom dospijevaju u dublje negativne regije. Stoga su duhovi koji imaju najmanje duhovne moći u Čistilištu (Bhūvalok, Bhuvalok). Duhovi u dubljim krugovima Pakla (Pātāl, Patal) su postupno sve jači i zli. 3. Kretanje duhova (demona, vragova, negativnih energija, itd.) među regijama Duhovi (demoni, vragovi, negativne energije, itd.) se mogu kretati golemim fizičkim udaljenostima na Zemlji u sekundama vremena. Mogu se lako kretati između Zemlje i suptilnih regija u samo nekoliko sekunda. Duhovi suptilnijih regija Univerzuma mogu se kretati prema višim regijama, npr. prema Zemlji. Na primjer, duh iz treće regije Pakla može lako doći u Čistilište ili na Zemlju. U pravilu, ljudi ili suptilna tijela sa Zemlje i Čistilišta ne mogu posjećivati suptilnije regije, tj. više pozitivne regije kao što je Raj ili niže negativne regije kao Pakao. 4. Gdje na Zemlji ima duhova? Duhovi obitavaju na mnogim mjestima na Zemlji. Mogu si stvoriti centre u živim i neživim bićima/stvarima. Centar podrazumijeva mjesto gdje čuvaju svoju crnu energiju. Centar djeluje kao ulazna točka i točka primanja ili emitiranja njihove crne energije. Duhovi (demoni, vragovi, negativne energije, itd.) si općenito stvaraju centre u ljudima, stablima, kućama, električnim aparatima, itd. Stvaraju centar u čovjeku kako bi zadovoljili svoje želje za jelom, pićem, pušenjem, seksom ili da ispune svoj račun uzimanja i davanja. Obzirom da su duhovi stvoreni od Apsolutnog elementa zraka, ne mogu se vidjeti bez suptilne vizije.

Misterije
http://paranormall.blogger.ba
12/06/2012 15:00